Czy warto podejmować działania zmierzające do realizacji danego projektu?

Studium wykonalności projektu jest dokumentem, którego opracowanie jest kluczowe w kontekście dokonania oceny zasadności rozpoczynania prac związanych z wdrożeniem danego projektu. Oczywistym jest, że realizacje tego typu działań pociągają za sobą ogromne koszty, związane zarówno z przygotowaniem terenu, zaangażowaniem personelu i maszyn, jak również zakupem materiałów itp. Zanim więc rozpocznie się prace, warto mieć pewność, że realizacja projektu jest nie tylko w pełni uzasadniona, ale również, że jest to możliwe do wykonania w kontekście technicznym.

Nie wszystko złoto co się świeci

Ponieważ Strategor - studium wykonalności jest bardzo szczegółową analizą, przeprowadza się podczas jego opracowywania szereg badań, obliczeń i porównań. Pozwala to na podjęcie właściwej decyzji w kontekście realizacji założeń projektu, bądź też wręcz przeciwnie – pozwala na podjęcie decyzji o jego odrzuceniu z racji nieopłacalności, bądź też innych kwestii, które go dyskwalifikują w danym momencie i na danym terenie.


Autor zdjęcia: startupphotos