≡ Menu
malzenstwojestdobre.pl
młodzież w domu

Każdy podopieczny wraz z wychowawcami opracowuje swój indywidualny harmonogram, dostosowany do jego potrzeb. Raz na trzy miesiące wybiera z oferty ośrodka zajęcia, które pozwalają mu rozwijać swoje pasje, zainteresowania i talenty, a także uzupełnić ewentualne braki. Zajęcia można podzielić na trzy grupy: edukacyjne, psychologiczno-pedagogiczne i artystyczne; pierwsze dwie są obligatoryjne dla wszystkich wychowanków. Ważnym elementem całorocznej pracy ośrodka są wyjazdy feryjne i wakacyjne w pełni refundowane i dostępne dla każdego Siemachowca, który w ciągu roku należycie wypełnia swoje obowiązki (uczęszcza regularnie na zajęcia, wywiązuje się z dyżurów porządkowych, nie ma żadnych ocen niedostatecznych na świadectwie).

Stowarzyszenie „Siemacha” rozpoczęło swoją działalność w październiku 1993 r., kiedy to w Domu im. ks. Siemaszki w Krakowie powstało Centrum Młodzieży „U Siemachy”. W ciągu 15 lat działalności stowarzyszenia powstawały placówki różnego typu: dzienne ośrodki socjoterapii, Centrum Rozwoju Com-Com Zone w Nowej Hucie, Młodzieżowy Ośrodek Rozwoju Społecznego w Centrum Handlowym Bonarka City czy Krakowski Instytut Psychoterapii. Stowarzyszenie działa m.in. na terenie Krakowa, Tarnowa i Katowic. Pomysł na to, czym powinno zajmować się stowarzyszenie, był prosty: nie pozostawiać młodych ludzi samym sobie. „Z braku czasu oddaliśmy młodzież na wychowanie tzw. ulicy – pisał założyciel Stowarzyszenia. – To pokolenie ma więc często wirtualnych rodziców i internetowych przyjaciół. Dlatego nierzadko wirtualna »ulica« staje się ich podstawowym środowiskiem”. Centrum Młodzieży „U Siemachy” nie miało być kolejną „przechowalnią” młodzieży – jego założyciele wiedzieli, że aby zmienić coś w życiu młodych ludzi, trzeba zacząć od zmiany ich mentalności, wypaczonego spojrzenia na świat.

Oferta Stowarzyszenia „Siemacha” jest bardzo bogata. Najwięcej podopiecznych korzysta z zajęć przygotowywanych dla nich w dziennych ośrodkach socjoterapii. Ich oferta skierowana jest do dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 18 lat i obejmuje pomoc finansową (m.in. ciepły posiłek), pomoc w nauce, możliwość realizacji twórczej oraz kompleksową pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Ośrodek, gdy zajdzie taka potrzeba, współpracuje ze szkołą, kuratorium, policją oraz MOPS-em. Każdy podopieczny wraz z wychowawcami opracowuje swój indywidualny harmonogram, dostosowany do jego potrzeb. Raz na trzy miesiące wybiera z oferty ośrodka zajęcia, które pozwalają mu rozwijać swoje pasje, zainteresowania i talenty, a także uzupełnić ewentualne braki. Zajęcia można podzielić na trzy grupy: edukacyjne, psychologiczno-pedagogiczne i artystyczne; pierwsze dwie są obligatoryjne dla wszystkich wychowanków. Ważnym elementem całorocznej pracy ośrodka są wyjazdy feryjne i wakacyjne w pełni refundowane i dostępne dla każdego Siemachowca, który w ciągu roku należycie wypełnia swoje obowiązki (uczęszcza regularnie na zajęcia, wywiązuje się z dyżurów porządkowych, nie ma żadnych ocen niedostatecznych na świadectwie). To wszystko ma służyć wzbudzaniu w młodzieży odpowiedzialności za wspólne dzieło, jakim jest stowarzyszenie. Tak zwane delegowanie odpowiedzialności polega w praktyce na przekazaniu inicjatywy w zakresie zakresie rozwoju działalności ośrodków liderom młodzieżowym, którzy swoją pracą i zapałem przyczyniają się do ch rozwoju. Cała społeczność ośrodka składa się z: kandydatów na siemachowców – tzw. aspirantów, Siemachowców, okołoliderów oraz liderów. Wszyscy oni na tzw. spotkaniach społeczności podejmują wspólne decyzje dotyczące ośrodka, rozwiązują problemy, zgłaszają swoje propozycje. Oferta Stowarzyszenia „Siemacha” skierowana jest szczególnie do dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, ubogich, borykających się z różnego typu problemami, zagrożonych zejściem na margines społeczny. Do drzwi ośrodków może jednak zapukać każdy, kto chce w przyjaznej atmosferze odrobić lekcje, rozwijać swoje pasje, poznać ciekawych ludzi. Takie założenie sprawia, że społeczność stowarzyszenia tworzy bardzo różnorodne środowisko, będące wycinkiem społeczeństwa, a nie wyizolowaną grupą młodzieży z problemami.

ŹRÓDŁO: MIESIĘCZNIK KATOLICKI LIST,  JAK PRZETRWAĆ W SZKOLE, NUMER 09.2012
ZAMÓW PRENUMERATĘ LISTUhttp://www.list.media.pl/list/prenumerata/