≡ Menu
malzenstwojestdobre.pl
Domowy Kościół

Domowy KościółDomowy Kościół Ruchu Światło-Życie (DK) to katolicki Ruch ogólnopolski. Spotkania małżeństw w całej Polsce odbywają się na tych samych zasadach. DK działa przy poszczególnych parafiach zrzeszając małżeństwa w kręgi. 1 krąg liczy od 4-7 małżeństw, które spotykają się raz w miesiącu na trzygodzinnym spotkaniu formacyjno-modlitwenym, podczas którego dzielą się swoim rozwojem duchowym. Częstotliwość spotkań wynika z uwzględniania realiów życia codziennego, potrzeby budowania więzi rodzinnych, obowiązków zawodowych, etc. W okresie wakacji następuje mix małżeństw formujących swój rozwój podczas rekolekcji na terenie całej całej Polsce i już od pierwszego spotkania wszyscy wchodzą w zasady spotkania, jako, że każdy wie o co chodzi. Absolutnie genialne – nagle okazuje się, że w całej Polsce masz znajomych w różnym wieku, ludzie żyjący według tej samej formacji, wszędzie możesz pomóc i możesz pomoc otrzymać.

Domowy Kościół:

  • pomaga małżonkom sakramentalnym czerpać z łaski i mocy sakramentu małżeństwa,
  • uczy jak żyć tym sakramentem
  • i celebrować go przez całe życie.

Łączy w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame, od którego przejął ideał duchowości małżeńskiej, czyli dążenia ku Bogu w jedności ze współmałżonkiem. Założycielami Domowego Kościoła są nieżyjący już gwałtownik  Pana Boga Ks. Franciszek Blachnicki oraz gigantka Pana Poga siostra Jadwiga Skudro.
Elementy formujące duchowość małżeńską w DK nazywane są zobowiązaniami – darami. Niektórzy mówią o  nich Drogowskazy, inni podchodzą do nich jak do pewnego rodzaju narzędzi na drodze rozwoju duchowego.

Są to:

  1. codzienna modlitwa osobista połączona z lekturą Pisma Świętego,
  2. codzienna modlitwa małżeńska jako wspólne stawanie przed Panem,
  3. codzienna modlitwa rodziny, jako wspólnoty zanurzonej w Bogu,
  4. regularne spotkanie ze słowem Bożym,
  5. comiesięczny dialog małżeński
  6. reguła życia (systematyczna praca nad sobą),
  7. uczestnictwo przynajmniej raz w roku w rekolekcjach formacyjnych.

Uwaga: nie są one celem samym w sobie, ale środkiem do celu. Ich realizowanie odbywa się w małżeństwie poprzez codzienny wspólny wysiłek małżonków oraz poprzez wzajemną pomoc małżeństw w kręgu w dążeniu do żywej, prawdziwej i osobowej relacji z Chrystusem.

Szukajcie w parafiach, na strona WWW. Główna z nich: http://www.dk.oaza.pl/

ŹRÓDŁO: www.dk.oaza.pl

Next post:

Previous post: