dialog małżeński domowy kościół

dialog małżeński domowy kościół
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

rp_meydycna20.jpgPadaczka jest zespołem objawów fizycznych, wegetatywnych i psychicznych występujących wskutek zmian czynnościowych lub organicznych mózgu. W powstawaniu napadów padaczkowych istotną rolę odgrywają morfologiczne lub czynnościowe zmiany w obrębie mózgu powodujące patologiczny wzrost pobudliwości komórek nerwowych, zwiększone „pogotowie” drgawkowe, zazwyczaj genetycznie uwarunkowane, oraz pato-mechanizmy sprzyjające lub wywołujące te napady. Padaczkorodne uszkodzenie mózgu może powstać w każdym okresie życia: w czasie życia płodowego, wskutek urazów okołoporodowych lub wskutek różnych czynników patogenetycznych w okresie poporodowym. Istnieją również przypadki zaliczane do padaczki metabolicznej, w których nie stwierdza się zmian organicznych mózgu. Napady pochodzenia metabolicznego najczęściej występują u małych dzieci na skutek zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej, zaburzeń przemiany pirydoksyny (witamina B6), przemiany wapnia, węglowodanów, aminokwasów (fenyloketonuria) lub porfiryn (porfirynuria). Istotną przyczyną występowania padaczki jest niedobór kwasu Y-aminomasłowego. Kwas ten jest jednym z czynników silnie hamującym pobudliwość neuronów kory mózgu.

Interesujące artykuły tematyczne o medycynie:

Posted by:

admin

Related articles

Back to Top