trudności w małżeństwie

trudności w małżeństwie
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

rp_zdrowie33.jpgNadużywanie etanolu prowadzące do zależności fizycznej jest najczęściej spotykanym w Polsce typem uzależnienia. Szczególna pozycja etanolu jest w dużej mierze spowodowana powszechną aprobatą społeczną jego używania i nadużywania. O ile opinia społeczna potępia nadużywanie jakichkolwiek innych środków (często zresztą całkowicie mylnie interpretując potencjalne niebezpieczeństwa nadużywania), o tyle pobłażliwie lub wręcz z sympatią odnosi się do przypadków nadużycia napoi alkoholowych. Tymczasem nadużywanie etanolu szybko prowadzi do degradacji zarówno fizycznej (niedożywienie), jak psychicznej i społecznej (utrata samokontroli, agresywność wiodąca do naruszenia porządku prawnego). Wśród innych zaburzeń występują: stłuszczenie lub marskość wątroby, uszkodzenie mięśnia sercowego, zapalenia wieloner-wowe, encefalopatie, ostre psychozy toksyczne (Korsakowa). Ciężka zależność fizyczna manifestuje się zespołem abstynencji odstawiennej, na który składają się trzy fazy: drżączkowa, deliryczna („żywe” halucynacje o charakterze prześladowczym najczęściej z „udziałem” drobnych. Oprócz wymienionych typów zależności zdarza się również nadużywanie leków czy środków nie sklasyfikowanych jako uzależniające, określane niekiedy mianem „małej narkomanii”. Niektóre z tych środków niesłusznie uchodzą za „nieszkodliwe”. Do takich należą np. nie-narkotyczne leki przeciwbólowe, w większości obdarzone również działaniem przeciwzapalnym i przeciwgorączkowym.

Interesujące artykuły tematyczne o medycynie:

Posted by:

admin

Related articles

Back to Top