rekolekcje dla małżeństw lublin

rekolekcje dla małżeństw lublin
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

rp_meydycna13.jpgNiewydolność immunologiczna może wynikać z wrodzonego lub nabytego upośledzenia funkcji limfocytów B (odporność humoralna) i limfocytów T (odporność komórkowa) lub obydwu rodzajów tych komórek jednocześnie. Niewydolność immunologiczna humoralna objawia się hipo- lub agammaglobulinemią, której towarzyszą nawracające zakażenia bakteryjne głównie górnych dróg oddechowych, płuc i przewodu pokarmowego. W niewydolności immunologicznej komórkowej, będącej’ wynikiem wrodzonej hipoplazji grasicy lub działania leków cytostatycznych, występują zakażenia zarówno bakteryjne, wirusowe, jak i grzybicze. Wrodzona niewydolność immunologiczna mieszana (np. w zespole alcxia telearigiectasia) prowadzi do ciężkich zakażeń wirusowych, bakteryjnych i grzybiczych i zgonu chorego we wczesnym dzieciństwie. W leczeniu i zapobieganiu zakażeniom w tych stanach prowadzi się leczenie substytucyjne, stosując domięśniowe lub dożylne preparaty y-globulin (Gamma-Venin, Yeinoglobułine) oraz leki pobudzające czynność układu odpornościowego, jak wyciągi z grasicy (tymozyna, TFX), czynnik przenoszenia (Transfer factor), interferony, leki indukujące syntezę interferonu, lewamizol, izoprynozyaę. U osób z niedoborem deaminazy adenczynowej przetacza się masę czerwonokrwinkową co 3 tygodnie (krwinki czerwone zawierają dużą aktywność tego enzymu).

Interesujące artykuły tematyczne o medycynie:

Posted by:

admin

Related articles

Back to Top