sychar forum

sychar forum
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

rp_meydycna49.jpgW celu podjęcia racjonalnej decyzji co do początkowego leczenia należy najpierw rozważyć — na podstawie obrazu klinicznego i wstępnych informacji z laboratorium uzyskanych nie później niż w ciągu 1-2 h od chwili przyjęcia chorego do szpitala — czy można ustalić prawdopodobny czynnik etiologiczny i jego wrażliwość, czy tylko rozpoznać posocznicę o nieustalonej etiologii. Jednak nawet w tym ostatnim przypadku można w przybliżeniu określić, jakie czynniki etiologiczne wchodzą w rachubę na podstawie wieku chorego, chorób współistniejących lub niedoborów immunologicznych oraz wywiadu epidemiologicznego. W związku z tym niesłuszne, choć często praktykowane przy ustalaniu leczenia, jest rozważanie nadmiernie szerokiego wachlarza drobnoustrojów, które mogły spowodować zakażenie. Próby zastosowania leków działających na wszystkie możliwe czynniki przyczynowe posocznicy o nieustalonej etiologii prowadzą do niepotrzebnie złożonego i niebezpiecznego postępowania. I tak na przykład fakt zainteresowania w ostatnich latach zakażeniami wywołanymi przez bakterie beztlenowe prowadzi do częstego stosowania leku działającego na te drobnoustroje u chorych, u których tego typu zakażenie jest mało prawdopodobne.

Interesujące artykuły tematyczne o medycynie:

Posted by:

admin

Related articles

Back to Top