≡ Menu
malzenstwojestdobre.pl
praca i emocje

SWOT małżeński,  czyli świadomość mocnych i słabych stron związku, jego szans i zagrożeń. Stanowi początek drogi. Umożliwia skuteczną pracę nad związkiem. Bo prawda wyzwala i uwalnia.

Marzymy, by spotkać człowieka, przed którym możemy odkryć się do końca, z którym możemy rozmawiać o wszystkim, bez tajemnic i być takimi, jakimi jesteśmy naprawdę. Naiwne pragnienie? W głębi siebie wiemy, że to możliwe. Moja żona / mój mąż, to człowiek, przed którym nie muszę się wstydzić, przy którym mogę czuć się bezpieczny / bezpieczna i nie muszę udawać kogoś innego niż jestem. Człowiek, z którym łączy mnie szczera PRZY-JAŹŃ (swoją drogą – warto zwrócić uwagę na etymologię tego słowa). I z perspektywy ponad kilkunastu lat małżeństwa wiemy, że to jeden z podstawowych warunków, by związek przetrwał, dał poczucie spełnienia i bezpieczeństwa. Trzeźwe spojrzenie na siebie nawzajem, poznanie swoich mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń relacji („małżeński SWOT”) daje możliwość pracy nad związkiem. Bo prawda wyzwala i uwalnia.

ZESPÓŁ www.malzenstwojestdobre.pl