≡ Menu
malzenstwojestdobre.pl
poznajemy sie na nowo

POZNAJ MNIE BARDZIEJ
Jak poprawić jakość swojego związku? Na czym polega bardziej otwarta i satysfakcjonująca komunikacja? W jaki sposób rozpoznawać, nazywać i wyrażać emocje? Jaki sposób mówienia otwiera lub zamyka drugą osobę? Jakie istnieją sposoby, by słuchać się bardziej, porozumieć się głębiej?  Które zachowania, zasady, reguły pomagają w budowaniu jedności w małżeństwie? Co oznacza:  głębiej zrozumieć i zaakceptować małżonka?

Na te i inne pytanie możecie znaleźć odpowiedź podczas warsztatów dla par „POZNAJ MNIE BARDZIEJ”.

Zarys tematu, poruszane zagadnienia:

 • Komunikacja w związku.
 • Fundamenty udanej rozmowy.
 • Identyfikacja, nazywanie i wyrażanie uczuć.
 • Narzędzia ułatwiające satysfakcjonujący dialog.
 • Właściwe sposoby wyrażania trudnych treści.

Korzyści dla Waszego związku:

 • Poznacie zasady skutecznej komunikacji.
 • Zrozumiecie dlaczego właściwe wyrażanie uczuć jest tak ważne dla relacji.
 • Zapoznacie się ze sposobami konstruktywnego mówienia o trudnych sprawach.
 • Rozwiniecie umiejętność dialogu.
 • Poprawicie kompetencje nazywania uczuć.
 • Wzbogacicie formy rozmowy.
 • Uświadomicie sobie wagę głębokiej rozmowy dla Waszego związku.
 • Lepiej zrozumiecie przekazy słowne współmałżonka.
 • Ożywicie wzajemne zaangażowanie w proces dbania o relację.

Metody pracy na warsztatach:
Prezentacja, mini wykład, praca w parach, praca indywidualna, case study, kwestionariusze.

Profil uczestnika: 
Warsztaty dla par małżeńskich.

Termin:
Listopad, Kraków

Czas trwania:
5h (5x45min.)

Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres: biuro@enterprisehouse.pl

Next post:

Previous post: