≡ Menu
malzenstwojestdobre.pl
rozwój i praca, samorozwój

Projekt i rozwój mają łączący je wspólny mianownik. Cel jako koło napędowe podejmowanych działań. Zdefiniowanie celu w określonym zakresie pomaga nam w wyborze działań i priorytetów. Nawet maleńkie kroki w kierunku celu pomagają nam uniknąć stania w miejscu i regresu.

Brzmi poważnie, ale warto się zastanowić:

 • Jaki jest mój cel rozwoju w danym obszarze?
 • Jakie korzyści z rozwoju w danym obszarze pragnę osiągnąć?
 • Jakie koszty rozwoju w danym obszarze jestem gotowa / gotowy ponieść?
 • W jakim punkcie / miejscu rozwoju w danym obszarze jestem dzisiaj?
 • Jakie posiadam zasoby, które umożliwią mi rozwój w danym obszarze?
 • Jakie zasoby, które umożliwią mi rozwój w danym obszarze, chcę pozyskać?
 • Jakie kolejne kroki podejmę, które umożliwią mi rozwój w danym obszarze?
 • Co się może nie udać?
 • Jak mogę zapobiec potencjalnemu niepowodzeniu?
 • Po czym rozpoznam, że osiągnęłam / osiągnąłem kolejny etap w moim rozwoju w danym obszarze?
 • Jak nagrodzę siebie za osiągnięcie każdego najmniejszego sukcesu?

 

ZESPÓŁ www.malzenstwojestdobre.pl