jakoś leci

jakoś leci
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

rp_zdrowie6.jpgW przebiegu przewlekłego zatrucia etanolem występują objawy ze strony narządów obwodowych oraz ośrodkowego układu nerwowego. Do objawów ośrodkowych należą: otępienie, drżenia mięśniowe, upośledzenie pamięci, utrata krytycznego osądu, zaburzenia emocjonalne. Długotrwałe picie prowadzi do ciężkich zaburzeń psychicznych, takich jak obłęd opilczy lub majaczenie alkoholowe przejawiające się silnym lękiem, zaburzeniami snu (bezsenność), niepokojem i majaczeniem. Mogą pojawiać się halucynacje (omamy), szczególnie słuchowe, a także napady drgawek. Innym zaburzeniem psychicznym związanym z przewlekłym zatruciem etanolem jest ostra psychoza alkoholowa (zespół Korsakowa) cechująca się zaburzeniami pamięci świeżej i orientacji oraz podatnością na sugestie. Charakterystycznym zaburzeniem występującym w wyniku długotrwałego podawania etanolu jest stłuszczenie, a następnie rozrost łączno-tkankowy (marskość) wątroby. Stłuszczenie występuje wskutek akumulacji triglicerydów (zamiast tłuszczów jest spalany alkohol), występuje zwiększenie proporcji NADH/NAD. Mechanizm rozplemu tkanki łącznej nie jest ostatecznie wyjaśniony. Występują także nieżyt żołądka i biegunka.

Interesujące artykuły tematyczne o medycynie:

Posted by:

admin

Related articles

Back to Top