≡ Menu
malzenstwojestdobre.pl
PORTAL WZMACNIAJĄCY ROZWÓJ I PRZYJAŹŃ W MAŁŻEŃSTWIE
WWW.MALZENSTWOJESTDOBRE.PL

WWW.MALZENSTWOJESTDOBRE.PL

Dziś z pełnym przekonaniem i świadomością możemy powiedzieć: Małżeństwo Jest Dobre.
Mamy na myśli małżeństwo nasze i małżeństwa wielu naszych przyjaciół, ale też małżeństwo w rozumieniu przymierza, przez które mężczyzna i kobieta stanowią między sobą wewnętrzną wspólnotę życia i miłości.

Wierzymy, że powstało z woli Boga, a Ten wyposażył je we własne prawa. I przyjmujemy, że z natury małżeństwo nastawione jest na dobro współmałżonków.

Dojrzewaliśmy do tego ponad 10 lat. Pierwsze 7 lat chudych i trudnych, wymagających ogromnej pracy, by przetrwało. Aż wreszcie wypracowaliśmy czas, kiedy zyski znacząco zaczęły przewyższać koszty. I wówczas zrodziła się myśl o naszym serwisie.

Małżeństwo jest dobre jest inicjatywą, poprzez którą pragniemy dostarczać Wam, Małżonkom obecnym i przyszłym, wsparcia i pomocy w budowaniu wzajemnej więzi i wzmacnianiu łączącej Was relacji i miłości. Sami nieustannie się przy tym uczymy i rozwijamy, bo jak każdy każdego dnia potykamy się, doświadczamy chwil zwątpienia, ale również  chwil pełnych radości, optymizmu i zapału do pracy. Co ważne: praca nad związkiem i zaangażowanie leży zawsze po stronie Małżonków. Wy, Małżonkowie posiadacie w sobie potencjał, który możecie wzmacniać odpowiadając sobie samym i sobie nawzajem na zadawane przez nas pytania. Pytania otwierają na poszukiwanie rozwiązań. Gotowych rozwiązań nie posiadamy. Z naszej strony wraz z rozwojem naszego serwisu postaramy się zaoferować Wam jednak dostęp do narzędzi, materiałów i kontaktów  pomocnych w pracy nad swoim małżeństwem oraz w doświadczeniu mocy sakramentu, jaka z niego płynie.

Zapraszamy, Małżonkowie, MAŁŻEŃSTWO JEST DOBRE