≡ Menu
malzenstwojestdobre.pl
Spotkania Małzeńskie

Spotkania MałzeńskieSpotkania Małżeńskie są ogólnopolskim ruchem popularnie zwanym Dialogami Małżeńskimi.
Głównym narzędziem pogłębiania relacji małżeńskiej podczas Spotkań Małżeńskich jest dialog, pozwalający mężowi i żonie wzajemne głębsze poznanie się oraz w przypadku nieporozumień – rozwiązania konfliktów między małżonkami.

Celem ruchu jest:

  • pogłębianie więzi małżeńskiej,
  • pomoc w lepszym i głębszym zrozumieniu się męża i żony oraz
  • pełniejsze doświadczenie sakramentalnego wymiaru ich związku.

Spotkania Małżeńskie mają charakter warsztatów polegających na nauce i doświadczeniu dialogu, bazujących na pracy własnej małżonków. Wprowadzają do nich odpowiednio przygotowane małżeństwa i kapłani. Sama zaś praca małżonków polega na prowadzeniu dialogu wyłącznie we dwoje. Żadne sprawy łączące lub dzielące małżonków nie są ujawniane prowadzącym ani  grupie. Spotkania nie zawierają w programie tradycyjnych konferencji ani katechez.
Podstawową formą pracy Spotkań Małżeńskich są trzydniowe rekolekcje wiążące się z wyjazdem do domu rekolekcyjnego. Rekolekcje rozpoczynają się w piątki o godz. 17:30, a kończą w niedziele ok. godz. 15:00. Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie. Konieczny jest udział obojga małżonków, bez dzieci, na całości programu.
Małżeństwo wyjeżdżające z weekendu jest też na ogół zdolne do rozwiązywania konfliktów. Program Dialogów Małżeńskich opiera się na nowoczesnej wiedzy z zakresu psychologii komunikacji i teologii, pozwala każdej parze spojrzeć z pogłębioną miłością na własne życie.
Następnie zaś dla osób zainteresowanych kontynuacją udziału w Spotkaniach Małżeńskich odbywają się comiesięczne spotkania Małej Grupy małżeństw.
Uczestnikami Spotkań Małżeńskich (Dialogów Małżeńskich) są osoby w różnym wieku, o różnym stażu małżeńskim, różnym poziomie wiedzy i zaangażowania religijnego, z różną skalą uczuć łączących lub dzielących małżonków. Są to zarówno tzw. „dobre małżeństwa” jak i małżeństwa przeżywające poważne konflikty, małżeństwa w separacji, lub małżeństwa będące na etapie rozmów o separacji i rozwodzie.

Szczególną formą pracy niektórych ośrodków Spotkań Małżęnskich są:

  • rekolekcje dla małżeństw oczekujących na adopcję dziecka.
  • rekolekcje dla małżeństw cywilnych w powtórnych związkach po rozwodzie (oddzielne rekolekcje, z refleksją nad chrześcijańskimi drogowskazami dla nich).
  • cykle Wieczorów dla Zakochanych oraz Rekolekcje dla Narzeczonych, które przygotowują do zawarcia małżeństwa

ŹRÓDŁO: www.spotkaniamalzenskie.pl

 

Next post:

Previous post: