≡ Menu
malzenstwojestdobre.pl
PORTAL WZMACNIAJĄCY ROZWÓJ I PRZYJAŹŃ W MAŁŻEŃSTWIE
PRZYJAZNA ATMOSFERA, BRATNIE DUSZE

PRZYJAZNA ATMOSFERA, BRATNIE DUSZE

WARSZTATY INTERAKTYWNE dzięki zastosowaniu metody COACHINGU ZESPOŁOWEGO ACTION LEARNING uczą przez działanie i wyciąganie wniosków z działania oraz (uwaga!) wzmacniają równocześnie kompetencje twarde i miękkie w wybranych przez uczestników zakresach.

ACTION LEARNING WZMACNIA KOMPETENCJE TWARDE

  • Wyznaczanie celów, planowanie działań,
  • Zarządzanie zespołem, komunikacją, czasem, jakością, zasobami, ryzykiem, procesami,
  • ETC.

ACTION LEARNING WZMACNIA KOMPETENCJE MIĘKKIE:

  • Doskonalenie wymaganych cech (asertywność, komunikacja, efektywność osobista, samodyscyplina,…),
  • Budowanie współpracy, dobrych relacji, zaufania, przydatności i wsparcia,
  • Budowanie pozycji lidera i autorytetu, dyscypliny, radzenie sobie z trudnymi zachowaniami,
  • Zniechęceniu lub zapobieganie wypaleniu zawodowemu, rutynie,
  • Uczenie się słuchania, stawiania pytań otwartych i dawania konstruktywnych informacji zwrotnych, przeprowadzania trudnych rozmów,
  • Poznawanie różnych punktów widzenia, motywacji i odpowiedzialności, zależności i procesów w rodzinie, w organizacji,
  • ETC.

Coaching zespołowy
Bazuje na niesugerujących odpowiedzi pytaniach otwartych do celu i działań biznesowych, doprecyzowywaniu, konstruktywnej informacji zwrotnej, bez doradzania. Uczestnicy odkrywają w sobie nieuświadomione dotąd rozwiązania, które najbardziej przystają do ich sytuacji w danym momencie.

Małe grupy 4-6 osób
Pozwalają m.in. na otwartość, pełne zaangażowanie się uczestników. Każdy uczestnik kolejno otrzymuje pełną koncentrację całej grupy na konstruktywną analizę i wnioski do jego indywidualnych celów i działań. To kluczowy moment, w którym uczestnicy, kierowani pytaniami innych dostrzega znaną sobie sytuację z innych perspektyw. Przepracowując wzajemnie swoje wyzwania zapożyczają pomysły i rozwiązania, z którymi mogą się osobiście utożsamić.

Optymalnie 6 jednodniowych, comiesięcznych spotkań (możliwość udziału w jednym spotkaniu)
Pozwalają na wdrażanie w życie wniosków wypracowanych na sesji, na analizę, co można jeszcze poprawić, a na kolejnej sesji na rozliczanie się przed zespołem z podjętych działań i rezultatów.

Rytm pracy indywidualnie dostosowany do każdego z uczestników
Punktem wyjścia jest dla każdego uczestnika jego aktualna sytuacja. To, co udało mu się wypracować od ostatniego spotkania.

Koncentracja na wdrażaniu wniosków w życie
Uczestnicy kontraktują przed grupą kolejne działania, które podejmą, i z których rozliczą się przed sobą.

Brak teorii
Praca tylko nad indywidualnymi planami, celami i działaniami biznesowymi poszczególnych uczestników w wybranym przez siebie zakresie.

Zapraszamy serdecznie do współpracy z nami: tel. 509, 453 895, biuro@enterprisehouse.pl