≡ Menu
malzenstwojestdobre.pl
wspólnota trudnych małżeństw SYCHAR

Wspólnota trudnych małżeństw SYCHAR propaguje pomoc na gruncie wiary chrześcijańskiej w uzdrowieniu małżeństwa w kryzysie na każdym jego etapie:

  • Dla małżonków przeżywających trudności w komunikacji małżeńskiej
  • Dla małżonków przeżywających kryzys i problemy małżeńskie (problemy osobowościowe, zdrada, odejście współmałżonka i jego wejście w nowy związek, przemoc, alkoholizm, rozwód, etc.)
  • Dla małżonków, którzy stracili poczucie sensu życia po rozwodzie

Wspólnota SYCHAR wspiera małżonków sakramentalnych w wytrwaniu w wierności współmałżonkowi „na dobre i na złe” i w zobowiązaniach wynikających z przysięgi małżeńskiej.
Charyzmat Sycharowski zgodny jest z nauczaniem Kościoła katolickiego. Streszcza się on w zdaniu, że każde sakramentalne małżeństwo jest do uratowania, gdyż z Ewangelii wynika, że każdy człowiek ma szansę się nawrócić i wypełnić wolę Bożą zapisaną w ślubowanej przed Bogiem przysiędze małżeńskiej.

Wspólnota SYCHAR prowadzi między innymi:

  • serwis internetowy: WWW.sychar.org oraz WWW.kryzys.ogr
  • rekolekcje dla małżonków
  • sycharowskie warsztaty rozwoju duchowego „WRESZCIE ŻYĆ – 12 KROKÓW KU PEŁNI ŻYCIA”
  • Warsztaty skierowane są do osób, które pragną pójść drogą nawrócenia, UCZCIWOŚĆI, RZETELNOŚĆI I OTWARTOŚCI NA RÓŻŃICE W DUGIM CZŁOWIEKU, pojednania z drugim człowiekiem, a w szczególności ze swoim współmałżonkiem, wierząc, że za decyzją zgodną z wolą Boga idzie Jego łaska (patrz Dz 5, 32).

Warsztaty prowadzone są w formie:

  • spotkań stacjonarnych przy Ogniskach Sycharowskich lub
  • w formie warsztatów internetowych (praca w formie pisemnej w grupie zamkniętej + kilka mitingów grupy w realu) i
  • warsztatów internetowo-stacjonarnych (praca w formie pisemnej w grupie zamkniętej + regularne mitingi grupy w realu w Ognisku Sycharowskim) na Forum Pomocy http://www.kryzys.org/viewforum.php?f=77

Istnieje możliwość zamówienia Mszy Świętej w intencji uzdrowienia małżeństwa u krajowego duszpasterza Wspólnoty Sychar, Księdza Pawła Dubowika.

Intencje można zamawiać na konkretny lub dowolny termin pisząc na adres mailowy Księdza Pawła: pdubowik@wp.pl lub dzwoniąc do Księdza pod numer tel. 503 373 271.

wspólnota trudnych małżeństw SYCHAR

Po otrzymaniu potwierdzenia terminu ofiarę można wpłacać na konto:

Paweł Dubowik
50 1020 5558 1111 1286 2400 0588

Ofiary z intencji Ksiądz Paweł przeznacza na swoją działalność związaną ze wspólnotą tudnych małżeństw Sychar m.in. na dojazdy do Ognisk Sycharu, rekolekcje, itp.

ŹÓDŁO: www.sychar.org, www.kryzys.org